Co je Dianetika?

Slovo Dianetika pochází z řeckého slova dia, které znamená „skrze“ a nous znamenající „duše“. Plná definice tohoto slova je tedy: „Co duše dělá tělu“. Dianetika tedy odhaluje a zvládá vliv duše na tělo a takto pomáhá poskytovat úlevu od nechtěných pocitů a emocí.
Dianetika je dobrodružství. Je to výzkumná cesta do terra incognita (neznámá zem, oblast, věc) lidské mysli, oné nesmírné a dosud nepoznané říše, rozprostírající se asi centimetr za naším čelem. Objevy a odhalení, které umožnily formulování myšlenek dianetiky, vyžadovaly celé roky přesného výzkumu a starostlivého testování.

Určitě jste někdy nabyli pocitu, že je něco, co Vás v životě brzdí, ničí Vaše plány a brání Vám být tím, kým chcete být.
Faktem je, že existuje jediný zdroj Vašich problémů, stresů, neštěstí a pochybností o sobě samém. Nazývá se reaktivní mysl – skrytá část Vaší mysli, ve které jsou uloženy všechny bolestivé zážitky a následně jsou používány proti Vám.

Dianetika zbavuje člověka reaktivní mysli. To je jediná věc, kterou dělá. S více než 20 miliony výtisky ve spoustě jazyků zůstává Dianetika stále bestsellerem po více jak padesát let. Dnes se používá ve více než 150 zemích a přináší tak dramatické a trvalé zlepšení života lidem po celém světě. Přečtěte si tuto knihu a zjistěte:

  • Jaký je skutečný důvod negativních emocí a neradostných vztahů ve Vašem životě.
  • Co přesně ničí Vaši důvěru v sebe sama a jak Vám Dianetika může pomoci se zbavit toho, abyste mohli být víc sami sebou.
  • Přesnou technologii postupů, která odstraňuje všechny bariéry ve Vašem životě, a to navždy.

Přestaňte žít dál v nejistotě s negativními myšlenkami a iracionálním chováním. Použijte Dianetiku a zbavte se své reaktivní mysli.

Byli jste někdy zvědaví, jak pracuje Vaše mysl? Mysl zaznamenává údaje použitím takzvaných mentálních obrazových záznamů. Tyto záznamy jsou třídimenzionální, obsahují barvu, zvuk i vůni jako ostatní vjemy. Taktéž tu najdeme závěry a úvahy jedince. Mentální obrazové záznamy jsou tvořené myslí postupně, moment za momentem.
Mysl má dvě odlišné části. Jedna z nich je částí, kterou vědomě používáme a je uvědomělá, to je analytická mysl. Toto je část mysli, která myslí, pozoruje data, pamatuje si a řeší problémy. Má standardní paměťové banky, které obsahují mentální obrazové záznamy a používá údaje z této banky na tvorbu rozhodnutí a podporu přežití.
Naneštěstí má také jinou mysl, která byla v minulosti nazvaná „nevědomá“ anebo „podvědomá mysl“. Je to mysl, která zaznamenává a ukládá mentální obrazy vytvořené během traumatizujících událostí. Tato mysl se nazývá reaktivní myslí, reaguje nelogicky a iracionálně, udává Vám pocity, kterým nerozumíte a nechává Vás reagovat tak, jako byste to nebyli ani Vy. Iracionalita pochází z Vaší reaktivní mysli. Reaktivní mysl může způsobovat nevědomé a nechtěné emoce, jako je strach, bolest, bez kterých by se člověku žilo lépe. Drží osobu stranou od dosahování vlastní cesty a jeho úspěchu v životě.

Dianetika – moderní věda o duševním zdraví Vám poskytne mnohem víc informací o mentálních obrazových záznamech a o tom, jak mysl pracuje a dokonce o tom, co je jejím účelem. Uživatelé dianetické technologie byli v nedávném průzkumu požádání, aby ohodnotili Dianetiku. 91 % z nich vyjádřilo názor, že Dianetika jim dala šťastnější a spokojenější život a 100 % řeklo, že Dianetika opravdu funguje. Funguje pro miliony lidí a může fungovat i pro Vás.

 

Co o Dianetice říkají odborníci?

 

RNDr. Josef WOLF, CSc. přední český antropolog a etnolog

„Dianetika jako nauka o lidské duši je v podstatě technologickou metodou, jak se oprostit od své reaktivní mysli a destruktivního chování a jak získat plnou kontrolu nad svým vlastním životem, jak úspěšně přežívat jako jedinec i v rámci skupiny a celé společnosti.“

MUDr. Kamil Dvořák, praktický lékař

„Kniha Dianetika by měla být životně důležitou součástí každé soukromé knihovny.“