Kurzy vedoucí ke zlepšení života

Na téma vztahy, osobní motivace, manželství, děti, poctivost aj. je k dispozici mnoho informací. Které informace jsou ty podstatné? Jaké vědomosti musíte mít, abyste opravdu zažívali lepší život?

Je to jako oceán, ve kterém každá kapka představuje samostatný údaj. Všechny kapky vypadají stejně, ale existuje mezi nimi několik důležitých údajů. Tyto důležité kapky nazýváme nadřazené údaje, protože ovlivňují všechny ostatní kapky v oceánu.

L. Ron Hubbard po mnohaletých výzkumech zjistil nadřazené údaje o životě. Scientologické kurzy vedoucí ke zlepšení života jsou sestavené na základě těchto zjištění. Najdete zde klíčové kapky vody vybrané z tohoto oceánu. Na tyto kurzy se můžete přihlásit kdykoliv. Probíhají neustále.

Osobní rozvoj

Jak vědět, komu důvěřovat

Vaše přežití závisí na poznání toho, na koho se můžete spolehnout. Jak ale můžete vědět, kdo jsou Vaši skuteční přátelé? Jak můžete zjistit, zda vstup jiného společníka do Vašeho podnikání přinese úspěch? Existuje způsob, jakým lze předvídat chování někoho jiného? Ano. Existují základní prvky lidského chování. Pokud je znáte, dokážete se v lidech vyznat a pozorováním jejich chování o nich můžete zjistit mnohem víc.

Se znalostmi z tohoto kurzu budete mít v rukách nástroje, které Vám pomohou rozpoznat lidi, kterým můžete důvěřovat a na které se můžete spolehnout.

Jak získat sebedůvěru

„Sebedůvěra je sebe-determinismus. Víra člověka ve vlastní schopnost určit si svoji vlastní cestu. Dokud ji člověk má, má vesmír ve své kapse.“ L. Ron Hubbard

Sebedůvěra je něco, čeho by většina lidí chtěla mít víc, ale nejsou si jistí, jak toho dosáhnout. K tomu, aby člověk mohl zvýšit svou sebedůvěru, musí nejprve pochopit to, co ji snižuje. Pokud ví, proč se tak děje, může zvrátit situaci a obnovit svou sebedůvěru. Znalosti a nástroje z tohoto kurzu Vám pomohou dosáhnout nové úrovně sebevědomí.

Osobní hodnoty a integrita

Osobní hodnota a integrita znamená chovat se čestně a správně, i když se na Vás nikdo nedívá. Jak napravit svoji chybu? Podle jakých měřítek posuzovat, co je dobré a co špatné? Jaký je rozdíl mezi etikou a morálkou? Jak spolu souvisí poctivost a osobní svoboda? Dělat či nedělat osobní kompromisy se svým přesvědčením? Obnovte svou schopnost být sám sobě rádcem a odolejte společenskému tlaku a obavám z toho, co si o Vás pomyslí „druzí“. V kurzu Osobní hodnoty a integrity se dozvíte jak na to!

Jak překonat vzestupy a pády v životě

Proč se jeden den cítíme dobře a druhý den špatně, aniž by pro to existoval nějaký zjevný důvod? Je to jen štěstí nebo náhoda, co způsobuje, že se Vám jednou daří dobře a podruhé špatně? Kurz Jak překonat vzestupy a pády v životě Vám pomůže zjistit, co a kdo způsobuje, že se z Vašeho života stává emoční horská dráha, a rozpoznat tak, kdo jsou Vaši přátelé.

Jak zlepšit vztahy s ostatními

Existují přesné a konkrétní prvky společné všem lidským vztahům, ať už rodinným nebo pracovním, příležitostným nebo intimním, krátkým nebo dlouhým. Když je znáte a víte, jak je použít, můžete vytvořit náklonnost, vzájemnou podporu a obdiv, které vedou k opravdovému vztahu. Existuje společný jmenovatel pro všechny hádky a potíže. Znáte-li ho a víte, jak ho použít, můžete vyřešit jakýkoli konflikt a obnovit tak harmonii a porozumění.

Manželství a rodina

Jak si udržet štastné manželství

Na čem závisí šťastný vztah? Co ho udržuje při životě a způsobuje, že stojí zato? Co můžete udělat pro to, aby Vaše manželství vydrželo? Počet manželství převyšuje počet rozvodů, ale je tam jen malý rozdíl. Ve skutečnosti mnohé problémy ve společnosti pocházejí z rozpadlých manželství, ale Vy můžete zabránit tomu, aby to s tím Vaším nešlo z kopce. Základní zákony života platí i v manželství. Existují způsoby, jak posílit Vaši lásku a vybudovat vztah, který bude den za dnem silnější.

Jak zachránit manželství

Jak se dá napravit manželství, které vypadá, že se řítí do záhuby? Co dělat, když se pár neustále hádá? Jak zvrátit situaci, když jeden z páru nebo oba uvažují o odloučení, a jejich manželství je už v troskách? L. Ron Hubbard zjistil přesné důvody, proč se manželství rozpadají, proč se vytrácí komunikace mezi dvěma lidmi a proč se jeden z partnerů pokouší odejít. Jak se dá taková nepříjemná situace zvrátit?

Jak vytvořit úspěšné manželství

Předtím, než se člověk vydá na tak důležitou plavbu, jako je manželství, musí znát určité věci. Jenom s nimi může nabrat ten správný kurz. Každé úspěšné manželství je postaveno na základních principech. Pokud máš nástroje k tomu, jak zvládat překážky, které manželství přináší – a víš, jak je použít – můžeš vytvořit šťastné partnerství, které trvá celý život.

Jak mít šťastné miminko

Každý rodič chce pro své dítě udělat maximum. Snaží se o to už od jeho početí, během porodu i kojeneckého věku, aby mu zajistil ten nejlepší start do života. Ale co by měla matka dělat? Čemu by se měla vyhýbat? A co by měl vědět otec, aby byl dobrým rodičem? Rodiče by měli vědět, co může ovlivnit nenarozené dítě. Co by měli rodiče udělat pro co největší dobro svého dítěte, když je dítě schopné si pamatovat věci, které se staly před jeho narozením? Odpovědi na tyto i další otázky jsou obsahem kurzu Jak mít šťastné miminko.

Jak úspěšně vychovat dospívající mládež

Výchova dospívající mládeže nemusí být boj. Může to být jedna z nejvděčnějších zkušeností. Ale když se k dětem nedodává návod k použití, otázkou zůstává, jak na to? Jak jim můžete pomoci, aby vyrostli ve šťastné a poctivé jedince, jejichž život je založený na vlastní iniciativě? Naučte se základní principy výchovy dospívající mládeže. Poskytněte jim pevné základy, na kterých mohou vyrůst a být úspěšní. Tento kurz Vám ukáže jak na to.

Úspěšná výchova dětí

Rodiče se snaží vychovávat svoje děti nejlépe, jak dovedou, ale většina z nich považuje proces výchovy za metodu pokus/omyl. Jak by měli rodiče vychovávat děti, aby byly sebeurčené a iniciativní, a činili konstruktivní rozhodnutí? Existuje množství názorů, jak by se to mělo dělat, ale jsou tu nějaké spolehlivé principy, kterým je možné důvěřovat? Materiály z tohoto kurzu obsahují odpovědi na tyto otázky.

Cíle a účely

Efektivní organizování času

V dnešním světě rychlých počítačů a velmi rychlých komunikačních linií zastaralé administrativní systémy nefungují. Jak tedy můžete držet krok s dobou? Rychlejší vybavení je jedno řešení. Ale stroje nejsou úplnou odpovědí. Za každým strojem je skutečný živý člověk. V pozadí každého úspěšného podnikání, organizace, skupiny nebo aktivity je někdo, kdo umí organizovat a plánovat. Kurz Efektivní organizování času Vám ukáže, jak můžete zvládnout víc v kratším čase tak, že použijete základy efektivity. Hodně lidí nemá ani ponětí, jak se to dělá – tento kurz Vám to ukáže.

Jak si stanovovat a dosahovat své cíle

Bez cílů a ambicí se můžete cítit v životě ztracení. Lidé, kteří aktivně nepracují na dosahování svých cílů, jsou nešťastní. Podléhají všem stresům moderního života. Příliš často si lidé stanovují cíle a i přes vynaloženou námahu je nedosahují.

Proč se to děje? Jak se to dá vyřešit? Kurz Jak si stanovovat a dosahovat své cíle Vám na tyto otázky odpoví. Ukáže Vám, jak si stanovit cíl a poskytne Vám detailní postupy k jeho dosažení.

Jak získat motivaci

K dosažení svých cílů potřebujete osobní nadšení a aktivitu. Musíte překonávat překážky a stále postupovat vpřed. Úspěch proto vyžaduje osobní motivaci. Tak proč tak často věci odkládáme? A někdy něco skončíme a neděláme nic? Proč občas odložíme nějakou triviální věc, která se později stane problémem? Kurz Jak získat motivaci Vám na tyto otázky odpoví. Ukáže Vám, jak překonat překážky k dosažení čehokoli, co chcete. Poskytne Vám know-how toho, aby práce byla jednodušší a více žádoucí, takže Vaše motivace poroste.

Scientologické nástroje pro efektivní vůdcovství

Proč lidé respektují a podporují někoho jako vůdce a jiného se straní nebo ho nesnáší? Čím to je, že jeden vedoucí pracovník dosahuje prosperity a platí svůj personál dobře, zatímco jiný je neúspěšný? Je to osud? Štěstí? Nějaký zvláštní dar, kterým oplývá „ten úspěšný“? Kurz Scientologické nástroje pro efektivní vůdcovství Vám na tyto otázky odpoví a poskytne Vám skutečné principy vůdcovství.

Vedoucí pracovník vybavený znalostmi a nástroji z tohoto kurzu může dosáhnout respektu a spolupráce svého personálu. A díky použití těchto nástrojů vůdců může dosáhnout vyšší úrovně existence pro všechny zúčastněné.

Vzorce pro život

Co byste měli udělat, když se Vaše osobní vztahy zhoršují? Jak byste měli zvládat své dluhy? Jak se dá napravit situace, když Vás vaše práce přestává bavit? Pro takové a podobné situace existují přesné vzorce – konkrétní kroky založené na přirozených zákonech, které vždy fungují. Zjistěte, jak můžete získat úplnou kontrolu nad každou oblastí nebo situací. Naučte se praktické vzorce, které odvrátí špatné stavy a posílí ty dobré.

Když znáte a používáte informace z tohoto kurzu, můžete vyřešit jakýkoliv nepříznivý stav a posílit všechny příznivé. Váš život se může vyzvednout do nových výšin.

Scientologické nástroje pro organizování k úspěchu

Všichni se shodneme na tom, že lidem by se dařilo lépe, kdyby měli věci lépe zorganizované. Klíčem a často chybějícím prvkem osobního úspěchu je organizování, které je nevyhnutné pro prosperitu rodiny, skupiny, organizace nebo firmy. Dosažení cílů bez ohledu na jejich velikost si vyžaduje znalosti a používaní organizovaní.

Kurz Scientologické nástroje pro organizování k úspěchu Vám ukáže, jak můžete co nejefektivněji organizovat svůj čas a uspořádat své aktivity do logické posloupnosti, abyste byli úspěšní.

Finance

Scientologické nástroje pro finanční jistotu

Existuje odpověď na to, jak v životě dosáhnout všeho, co chceme. Existuje způsob, jak se zbavit dřiny související s řízením Vašich záležitostí a zvládání utrpení spojeného se zvyšováním nákladů. Nakonec na tom závisí Vaše osobní štěstí a duchovní snažení.

Když víte jak na to, dokážete zvládnout finanční záležitosti. Potom, i kdybyste čelili krizi, dokážete se z ní rychle dostat. Co je klíčem k Vaší jistotě?

Kurz Scientologické nástroje pro finanční jistotu Vám poskytne principy, které rozhodují o financích – jednotlivce nebo organizace jakékoliv velikosti. Díky jistotě můžete svůj život zasvětit vyšším cílům.

Scientologické nástroje na překonání finančního stresu

Je Váš ovlivněný stresem a napětím z finanční nouze? Když je Vaše pozornost zaměřená víc na „finance“ než na užívání si plného života, nabízíme Vám kurz, jenž Vám poskytne nástroje, které Vás vrátí na cestu lepšího přežití a štěstí.

Kurz Scientologické nástroje na překonání finančního stresu Vám ukáže, jak můžete převzít kontrolu a efektivně zvládnout malé nebo zdánlivě velké finanční krize. Taktéž Vám poskytne nástroje, které v první řadě zabrání vzniku krize. Tyto základy pocházející ze zkušeností v organizacích, rozhodují o finanční situaci společnosti jakékoliv velikosti a jsou stejně použitelné v oblasti osobních financí. Svou pozornost pak můžete zaměřit na činnosti, na kterých Vám nejvíc záleží.

Scientologické principy prosperity

Chceš žít naplňující a šťastný život a být svobodný? Větší nadbytek dělá život méně stresující a více uspokojivý. Ale jak ho získat? Odpověď najdete v základech přírodních zákonů a kurz Scientologické principy prosperity Vám tyto zákony představí.

Díky nim můžete být úspěšní a naplnit tak své touhy a přání.

Vaše přežití je důležité pro Vás, Vaši rodinu a pro ty, kterým na Vás záleží. Znalost a používání principů prosperity Vám pomohou a Vy můžete pomoci těm, na kterých Vám nejvíc záleží.

Další kurzy

Jak správně studovat

Učení je zábava, když víte, jak se učit. Učení je bolestivé pouze tehdy, když narazíte na tři bariéry a nevíte, co s nimi. Tyto tři bariéry jsou jedinou příčinou toho, proč dítě začne být rozptýlené nebo se nemůže soustředit na mnohem víc. Máme pro Vás řešení!

Kurz komunikací k úspěchu

Člověk je natolik mrtvý, nakolik nedokáže komunikovat. Je natolik živý, nakolik komunikovat dokáže. Která ze sociálních dovedností má rozhodující vliv na úspěch v životě? Je to schopnost komunikovat. Existují určité faktory, které odlišují komunikaci od pouhého mluvení. Osvojte si jejich znalost v kurzu Komunikací k úspěchu a odstraňte poslední překážku na cestě k úspěšnému životu.