Hledáte způsob, jak se můžete osobnostně rozvíjet?

V našem centru najdete řadu publikací z oblasti osobního rozvoje v několika oblastech života. Můžete si u nás nastudovat kurzy z oblastí – práce, sebedůvěry, financí, rodiny, osobní efektivity a mnohem víc. Pokud nevíte, kde začít doporučujeme test schopností, který Vás nasměruje  a na základě tohoto testu Vám pomůžeme s výběrem.

Jaké kurzy u nás můžete studovat?

Jak si stanovovat a dosahovat své cíle

Bez cílů a ambicí se můžete cítit v životě ztracení. Lidé, kteří aktivně nepracují na dosahování svých cílů, jsou nešťastní. Podléhají všem stresům moderního života. Příliš často si lidé stanovují cíle a i přes vynaloženou námahu je nedosahují.

Proč se to děje? Jak se to dá vyřešit? Kurz Jak si stanovovat a dosahovat své cíle vám na tyto otázky odpoví. Ukáže vám, jak si stanovit cíl a poskytne vám přesné kroky na jeho dosáhnutí.

Jak získat motivaci

K dosažení svých cílů potřebuješ osobní nadšení a aktivitu. Musíš překonávat překážky a stále postupovat vpřed. Úspěch proto vyžaduje osobní motivaci. Tak proč tak často věci odkládáš? A někdy něco skončíš a neděláš nic? Proč občas odložíš nějakou triviální věc, která se později stane problémem? Kurz Jak získat motivaci ti na tyto otázky odpoví. Ukáže ti, jak překonat překážky k dosažení čehokoli co chceš. Poskytne ti know-how toho, aby práce byla jednodušší a více žádoucí, takže tvoje motivace roste.

Jak překonat vzestupy a pády v životě

Proč se jeden den cítíte dobře a druhý den špatně, aniž by pro to existoval nějaký zjevný důvod?

Je to jen štěstí nebo náhoda, co způsobuje, že se vám jednou daří dobře a podruhé špatně? Kurz jak překonat vzestupy a pády v životě vám pomůže zjistit, co a kdo způsobuje, že se z vašeho života stala emoční horská dráha, a rozpoznat tak, kdo jsou vaši přátelé.

Osobní hodnoty a integrita

Osobní hodnota a integrita znamená chovat se čestně a správně, i když se na vás nikdo nedívá. Jak napravit svoji chybu? Podle jakých měřítek posuzovat co je dobré a co špatné? Jaký je rozdíl mezi etikou a morálkou? Jak spolu souvisí poctivost a osobní svoboda? Dělat či nedělat osobní kompromisy se svým přesvědčením? Obnovte svou schopnost být sám sobě rádcem a odolejte společenskému tlaku a obavám z toho, co si o vás pomyslí “ ti druzí „. V kurzu osobní hodnoty a integrita se dozvíte, jak na to!

Vzorce pro život

CO BYSTE měli udělat, když se vaše osobní vztahy zhoršují? Jak byste měli zvládat svoje dluhy? Jak se dá napravit situace, když vás vaše práce přestává bavit? Pro takové a podobné situace existují přesné vzorce – konkrétní kroky založené na přirozených zákonech, které vždy fungují. Zjistěte, jak můžete získat úplnou kontrolu nad každou oblastí nebo situací. Naučte se praktické vzorce, které odvrátí špatné stavy a posilní ty dobré.

Když znáte a používáte informace z tohoto kurzu, můžete vyřešit jakýkoliv nepříznivý stav a posilnit všechny příznivé. Váš život se může pozdvihnout do nových výšin.

Jak získat sebedůvěru

„Sebevědomí je sebe-determinismus. Sebedůvěra je víra člověka ve vlastní schopnost určit si svoji vlastní cestu. Dokud ji člověk má, má vesmír ve své kapse.” L. Ron Hubbard

Sebedůvěra je něco, čeho by většina lidí chtěla mít víc, ale nejsou si jistí, jak toho dosáhnout. K tomu, aby člověk mohl zvýšit své sebevědomí, musí nejprve pochopit to, co ho snižuje. Pokud ví, proč se to stane, může zvrátit situaci a obnovit svoji sebedůvěru. Znalosti a nástroje z tohoto kurzu ti pomohou dosáhnout nové úrovně sebevědomí.

Co říkají lidé, kteří si u nás už nějakým kurzem v oblasti osobního rozvoje prošli?

Jak překonat vzestupy a pády v životě

Díky tomuto kurzu vím, kdo je potenciální zdroj potíží a kdo antisociální osobnost. A teď vím, jak takové lidi zvládat a taky vím jak pomoci svým přátelům, když vidím, jak je někdo utlačuje. Je to skvělý kurz, který vám otevře oči a uvidíte, kdo před vámi stojí. A.R.

Osobní hodnoty a integrita

Tento kurz byl pro mě velikým přínosem. Jako dítě jsem byla v kolektivu dětí terčem posměchu za to, že jsem se chovala slušně a zdvořile. Byla jsem často zrazovaná od toho, co jsem si myslela, že je správné. Nechávala jsem se ovlivňovat ostatními, i když jsem s nimi nesouhlasila. Byla jsem pro mnohé lidi jako hrací loutka.Teď už ale znám svoji hodnotu a integritu. Vím, že se budu řídit tím, co si myslím, že je správné a ne tím, co si myslí ostatní. Také vím, že dodržování etických a morálních zásad je to správné a že je to to, co chci dělat. Už se nebudu stydět za to, že se chovám k někomu zdvořile a že se chovám slušně. Jsem nesmírně ráda, že jsem absolvovala tento kurz! P.P.

Scientologické principy prosperity

Tento kurz mi dal velkou úlevu, po objasnění některých slov, jsem měla pocit, že nejsem hloupá, ale chytřejší. Mám chuť si dát do pořádku krabici, ve které mám účty, papíry z banky a podobné věci, do teď jsem se tomu místu vyhýbala. Mám teď jistotu, že si své finanční záležitosti zvládnu sama, a že to ani není tak složité, jak jsem si myslela. Mám přesné nástroje, jak si mohu ovlivnit svůj plat a i životní úroveň. Moc děkuji Honzovi za trpělivost při vysvětlování pojmů a náčrtky. Díky tomu jsme to opravdu pochopila a cítila se lehčí a chytřejší. M. P.

Osobní hodnoty a integrita

Tento kurz mi opravdu otevřel oči. Pomohl mi najít moje slabá místa, se kterými teď budu moci bojovat. Získal jsem nový pohled jak na sebe, tak i na ostatní se kterými žiju. Dokážu lépe rozeznat co je správné a co ne. A hlavně si dokážu vážit sám sebe a stát si za svými rozhodnutími. Děkuji!  J.B.

Osobní hodnoty a integrita

Velkým přínosem pro mě bylo zaměření pozornosti na minulé prohřešky, které jsem spáchala. Uvědomila jsem si, že mě zřejmě nějaké věci tížily více, než jsem si myslela. Cítím svou mysl čistější. Jsem si hlavně sama sebou tak jistá, že žádné podobné prohřešky nespáchám. Moc mě oslovil kodex ctnosti, se kterým souhlasím. Vždy jsem hledala nějakou víru, protože vím, že něco nadpřirozeného nad námi bdí. Je m úlevou zjištění, že k přežití vede „pouze“ dodržování etiky v životě. Jednoduchá cesta to však není. Jsem šťastná, protože všechny myšlenky, které jsem od pana Hubbarda četla, jsou mi tak blízké a ucelené, že mám pocit nalezení správné cesty. Uměla jsem vždy (myslím, že správně) nasměrovat ostatní lidi, ale Scientologie konečně posílá mě na správnou cestu. P.H.

Vzorce pro život

Díky kurzu jsem si uvědomil, jak je důležité vést vhodně zvolené statistiky, na základě kterých lze určit v jakém stavu se mé činnosti nachází a v nich pak uplatnit přesně stanovené vzorce, díky kterým se tyto činnosti a tedy i výsledné produkty zlepší. O. M.