POPIS DIANETIKY – článek od L. Ron Hubbarda

Jeden ze základních objevů Dianetiky byl, že bezvědomí a veškerá s tím spojená bolest byla uskladněna do části mysli a tato bolest a bezvědomí byly nashromážděny do doby, kdy způsobily, že organismus začal umírat. Další objev Dianetiky byl, že tato bolest by mohla být zrušena nebo vymazána s návratem k plnému vědomí a rehabilitaci směrem k přežití. Jinými slovy, s Dianetikou se stalo možným zrušit za léta nashromážděné bezvědomí a bolest a obnovit tak zdraví a vitalitu organismu. Nashromážděná fyzická bolest a ztráta způsobují snížení vědomí, snížení fyzického zdraví a snížení vůle žít k bodu, kde organismus aktivně, pokud často významně, vyhledává smrt. Vymažte či zrušte fyzickou bolest, ztráty za celý život – a vitalita se navrátí.

Vitalita žití, vyhledávající vyšší úrovně přežití, to je život sám. S Dianetikou se stane možným vyhladit aberaci a nemoci, protože se stane možným vymazat či vyhladit bolest z skladiště bolesti, které se v těle nachází, bez použití další bolesti, jako je tomu při operacích. Vědomí potom závisí na nepřítomnosti nebo vymazání či vyhlazení vzpomínek fyzické bolesti, pro bezvědomí je část té bolesti – jeden z příznaků. Artritida kolene je například nashromážděním veškerých zranění kolene z minulosti. Tělo mate čas a okolí s časem a okolím, kde koleno bylo skutečně zraněno, a proto v něm udržuje bolest.

Tekutina v těle se vyhýbá oblasti, kde je bolest. Proto existuje depozit, který se nazývá artritida. Důkazem toho je, že když jsou zranění kolene z minulosti lokalizována a vyprázdněna, artritida se zastaví, žádné jiné zranění se neobjeví a člověk skončil s artritidou kolene. Dobrý dianetický auditor může vzít zhroucenou, ztrápenou ženu ve věku třiceti šesti let a vymýtit z její minulosti období fyzické a duševní bolesti a má před sebou někoho, kdo vypadá na dvacet pět – bystrou, veselou ve dvaceti pěti. Obnov plné lidské vědomí a obnovíš jeho plný životní potenciál. A toto může nyní být uděláno.